Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci sa objednaním tovaru a potvrdením objednávky zaväzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

2. Objednávanie

Objednávateľ môže objednávať tovar e-mailom alebo vyplnením objednávky cez internet. Objednávka musí obsahovať meno, priezvisko a adresu príjemcu a fakturačné údaje objednávateľa - meno, priezvisko a adresa. Objednávka sa stáva záväznou až po jej potvrdení zo strany dodávateľa.

 

3. Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR.  Platba musí byť zrealizovaná pred termínom doručenia tovaru alebo pri prevzatí tovaru, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Platba môže byť zrealizovaná bankovým prevodom alebo vkladom na účet dodávateľa, v hotovosti (prevzatie tovaru na dobierku), prípadne iným spôsobom uvedeným v objednávke. V prípade, že objednávateľ riadne a včas nezaplatí za realizovanie objednávky, dodávateľ má právo objednávku nesplniť.

 

PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU.  Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri jeho preberaní od Slovenskej pošty.

PLATBA VOPRED PREVODOM NA ÚČET. Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru, uvedeného v elektronickej objednávke, na účet predávajúceho. E-mailom obdržíte číslo bankového konta a variabilný symbol pre identifikáciu Vašej platby (číslo objednávky).

 

4. Dodacie podmienky a cena doručenia

Pri objednávke tovaru si pozrite dostupnosť tovaru, ktorá je zobrazená v bližšom popise každého výrobku! Ak je tovar skladom, zašleme Vám ho najbližší pracovný deň po nabehnutí platby na účet. Pri voľbe platby za tovar na dobierku expedujeme tovar najbližší pracovný deň po potvrdení objednávky. Tovar Vám zašleme Slovenskou poštou. Cena za zaslanie Slovenskou poštou je 3 €. Pri objednávke nad 69,00 eur je poštovné ZDARMA. V prípade, že objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz. Uvádzané ceny sú platné v rámci SR. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené poštou a za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

 

5. Kontrola dodaného tovaru

Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju, iba keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s poštárom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Na neskoršiu reklamáciu závady (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúci tovar v balíku a pod.) zistené mimo prítomnosti doručovateľa nemôžeme brať ohľad.

 

 

6. Vrátenie – výmena tovaru

 

Pokiaľ nie je kupujúci spokojný so zakúpeným tovarom, môže nám ho vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky. Tovar je potrebné vrátiť nepoškodený, nepoužitý, čistý na náklady kupujúceho.  Pri vrátení tovaru postupujte nasledujúcim spôsobom:

Tovar zabaľte a spolu s dokladom o kúpe pošlite na adresu : Monika Takáčová - MT Fashion, Brnenské námestie č. 3, 946 03 Kolárovo.  Tovar zasielaný na výmenu je kupujúci povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom výmeny,  znáša kupujúci až do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.
Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť! Za škody spôsobené počas prepravy alebo nedostatočnou kvalitou prepravného obalu neručíme, takto poškodený tovar nebude prevzatý. Neposielajte tovar naspäť na dobierku, tieto zásielky nebudú prevzaté! Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

 

V prípade, že kupujúcemu výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, bude mu na výmenu zaslaný výrobok inej veľkosti.

 

7. Alternatívne riešenie sporov 

 

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na mtfashion.info@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH

 

 

8. Záručné podmienky a záručná doba

Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov od doby prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nešetrným a nesprávnym používaním výrobku, a prirodzeným opotrebením, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých vedel pred prevzatím tovaru a na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tavaru.

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne s priložením kopie dodacieho listu/faktúry na adrese predávajúceho. Reklamovaný tovar pošlite na adresu : Monika Takáčová - MT Fashion, Brnenské námestie č. 3, 946 03 Kolárovo. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

 

Peniaze za vrátený tovar budú poslané poštovou poukážkou alebo na bankový účet kupujúceho po     skontrolovaní vráteného tovaru. Peniaze budú vrátené do 30 dní. Pri vrátení peňazí poštovým poukazom bude zo zasielanej sumy odpočítaná čiastka 0,66 €, poplatok na pošte za zaslanie peňazí poštovou poukážkou. Ak nemal zákazník pri svojej objednávke účtované poštovné a rozhodne sa vrátiť celý obsah zásielky, zákazníkovi bude z celkovej sumy vráteného tovaru odpočítaná cena poštovného. Ta je v prípade zaslania tovaru Slovenskou poštou 3 €.

 

9. Ochrana osobných údajov

Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané. Uvedenie úplných údajov v objednávke slúži k zabezpečeniu najvyššej efektívnosti vykonania služby.

NjY3M